Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 81  pokazuj  pozycji

ZP 8/V/2024 Świadczenie usług w zakresie całodobowego wyżywienia pacjentów na oddziałach szpitalnych i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-05-17 2024-06-21 09:00 --
ZP 7/IV/2024 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z placówek Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-04-30 2024-05-09 09:00 2024-06-06
ZP 6/IV/2024 Zakup energii elektrycznej dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. wraz z usługą bilansowania handlowego energii z instalacji OZE Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-12 2024-04-24 09:00 --
ZP 4/III/2024 Usługa farmaceutyczna Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-03-13 2024-03-25 09:00 2024-05-10
ZP 3/III/2024 Dostawa siatek i staplerów dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-01 2024-03-14 09:00 2024-05-10
ZP 2/II/2024 Świadczenie usług w zakresie odbioru i składowania odpadów komunalnych z placówek Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-08 2024-02-16 09:00 2024-03-04
ZP 1/I/2024 Dostawa materiałów opatrunkowych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-01-09 2024-01-19 09:00 2024-02-20
ZP 22/XII/2023 Modernizacja energetyczna obiektu Szpitala Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-12-27 2024-01-11 09:00 2024-02-13
ZP 21/XII/2023 Świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-14 2023-12-22 09:00 2024-01-31
ZP 20/XI/2023 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie biochemii, immunodiagnostyki, analizy moczu, analizatorów parametrów krytycznych wraz z elementami zużywalnymi i dzierżawą sieci komputerowej na potrzeby Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-11-24 2023-12-28 09:00 2024-01-31
ZP 19/XI/2023 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-08 2023-11-21 09:00 2023-12-01
ZP 18/IX/2023 Dostawa pieluchomajtek dla dzieci i dorosłych na potrzeby krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-29 2023-10-09 09:00 2023-10-27
ZP 17/IX/2023 Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-25 2023-10-26 09:00 2023-11-23
ZP 16/IX/2023 Zakup, dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z jego zainstalowaniem i przeprowadzeniem audytu bezpieczeństwa w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-08 2023-09-18 09:00 2023-10-02
ZP 15/IX/2023 Dzierżawa automatycznych analizatorów hematologicznych wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych i materiałów kontrolnych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-08 2023-10-13 09:00 2023-12-08
ZP 14/VIII/2023 Dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą analizatora parametrów krzepnięcia dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-29 2023-10-02 09:00 2023-10-30
ZP 12/VIII/2023 Dostawa leków dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-18 2023-09-20 09:00 --
ZP 13/VIII/2023 Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - drugie postępowanie Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-14 2023-08-24 09:00 2023-09-05
ZP 11/VII/2023 Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-21 2023-08-02 09:00 2023-08-23
ZP 10/VII/2023 Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - drugie postępowanie Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-13 2023-07-21 09:00 2023-08-23
ZP 9/VI/2023 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-09 2023-06-16 11:00 2023-07-05
ZP 8/V/2023 Dostawa nici chirurgicznych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-24 2023-06-02 09:00 2023-07-05
ZP 7/V/2023 Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-18 2023-05-26 09:00 2023-07-04
ZP 6/V/2023 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z placówek Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-04 2023-05-12 09:00 2023-06-05
ZP 5/IV/2023 Świadczeniu usług w zakresie całodobowego wyżywienia pacjentów na oddziałach szpitalnych i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-17 2023-04-26 09:00 2023-06-05

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa